Witamy na stronie Fundacji "WYTCHNIENIE"

Powstanie

Pomysł powstania Fundacji narodził sie wśród członków Wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej. Po przemyśleniu, przemodleniu i wyrażeniu opinii większość wspólnot wyraziła zgodę i gotowość do współtworzenia Fundacji.

Z propozycji podanych przez Wspólnoty została wytypowana nazwa wspólnego dzieła - "WYTCHNIENIE" i można było podjąć formalne kroki zmierzające do powołania do życia Fundacji.

 

10 kwietnia 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Łomży aktem notarialnym została ustanowiona Fundacja Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Łomżyńskiej. Fundatorami zostali członkowie Rady Pastoralnej reprezentujący wspólnoty diecezji łomżyńskiej.

Rada Pastoralna została również pierwszą Radą Fundacji.

 

17 kwietnia 2012 roku Fundacja "WYTCHNIENIE" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku.

Cel działania Fundacji

 

Celem Fundacji jest wspieranie działań i dzieł Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej

a w szczególności działalność:

  1. duszpasterska, kultu religijnego,

  2. naukowa, edukacyjna i kulturalna,

  3. oświatowa i wychowawcza,

  4. w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

  5. na rzecz osób niepełnosprawnych,

  6. na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  7. charytatywna,

  8. wolontariat.

 

Zakres działania Fundacji jest szeroki, zdolny pomieścić różnorodne pomysły i umiejętności członków Wspólnot Diecezji Łomżyńskiej.

 

Władze Fundacji

Skład RADY FUNDACJI :
Ks. Wojciech Nowacki

Domalewska Kinga
Gabrysiak Jerzy

Godlewska Joanna

Jasionek Mariusz

Kicza Bogusława
Sadowska Katarzyna
Śledzińska Dorota

 

Zarząd Fundacji:
Prezes -
Elżbieta Michalik 
Wiceprezes -
Kamil Kowalczyk
Sekretarz-
Andrzej Falkowski

 


KONTAKT

 

Strona www: wytchnienie.jimdo.com 

E-mail: kodnowa@op.pl

 

 

Strona www: www.lomza.odnowa.org

E-mail:

fundacja_wytchnienie@lomza.odnowa.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Odnowy w Duchu Świętym w Łomży.